آزمون یوس

برای تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه های ترکیه و رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، فنی ومهندسی، علوم انسانی و هنر باید در آزمون یوس آن دانشگاه ثبت نام کرد. این آزمون مانند آزمون کنکور ایران است و هر داوطلب برای پذیرفته شدن در
دانشگاه انتخابی، باید نمره لازم  را در این آزمون کسب نماید. با این تفاوت که آزمون یوس مانند کنکور ایران متمرکز نیست.
آزمون یوس قبل از سال 2011 توسط سازمان  ÖSYM  سنجش ترکیه برگزار میشد. اما از 2011 به بعد هر دانشگاه مستقلا اقدام به برگزاری این آزمون می کند.تنها داوطلبان اتباع خارجی شهروند کشور ترکیه نباشند حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را دارند. این آزمون هیچ محدودیت سنی ندارد، رشته و دیپلم دبیرستان یا هنرستان تاثیری در انتخاب رشته و دانشگاه ندارد و هر کسی که دیپلم
دوازده ساله دبیرستان یا هنرستان را دارد مجاز به شرکت در آزمون یوس دانشگاه های ترکیه است. بنابراین تقریبا هر داوطلبی بدون محدودیت سنی یا سابقه تحصیالت و معدل خود می تواند در این آزمون شرکت نماید.
آزمون های دانشگاه ها تقریبا از اوایل اردیبهشت ماه شروع شده و تا اواسط خرداد ماه ادامه می یابد.
آزمون یوس شامل چه مباحثی است ؟ :
سوالات آزمون از سه مبحث ریاضیات، هوش و هندسه طرح می شود. تقریبا بطور معمول 65 درصد سوالات مربوط به مبحث هوش و مابقی از مباحث ریاضیات و هندسه است. در اینجا باید به این نکته توجه شود که تیپ سوالات ریاضی و هندسه کمی متفاوت با ریاضی سطح دبیرستان ایران است و برای جبران این تفاوتها نیاز اساسی به شرکت در دوره ها و کتابهای تست این مباحث احساس می شود. مبحث هوش هم که سواالت مخصوص به خود را دارد که تا به حال در هیچ یک از مقاطع تحصیلی ایران مطرح نشده است. اکثر آزمون های دانشگاه ها شامل 80 سوال تستی پنج گزینه ای هستند که برای این 80 سوال، بین 90 تا 120 دقیقه زمان در نظر گرفته می شود. چالش اساسی داوطلب شرکت کننده در این آزمون، محدودیت زمانی است، به طوری که شاید پاسخ سوال را بداند اما نتواند در زمان اختصاص یافته برای آن سوال )متوسط یک دقیقه( به پاسخ برسد، که این چالش با تمرین و تکرار تست زنی و مدیریت زمان در طول دوره ها مرتفع می شود. ضمن اینکه هر پاسخ غلط 1/4 امتیاز منفی خواهد داشت.
انتخاب رشته پس از آزمون:
حد نصاب قبولی در آزمون یوس بسته به نوع دانشگاه ممکن است 50 یا 55 از 100 باشد. اما این نمره را اکثر داوطلبان کسب می کنند. قسمت مشکل کار انتخاب رشته و کسب امتیاز بالاتر در رشته انتخابی است. مثال ممکن است در دانشگاه استانبول، که متقاضی زیادی دارد، برای قبولی در رشته پزشکی نمره 100 یا 99 الزم باشد. به طور تجربی کسب نمره باالی 90 برای اکثر رشته های پزشکی دانشگاه ها الزامی است، برای رشته های مهندسی این امتیاز می تواند کمتر باشد.
پس از شرکت در آزمون بین 1 تا 2 هفته نتیجه آزمون از طریق وبسایت دانشگاه مربوطه اعالم می شود و داوطلب می تواند با توجه به نمره اخذ شده رشته یا رشته های مورد عالقه خود را انتخاب نماید. در صورت قبولی در رشته انتخابی داوطلب باید در شهریور ماه به همراه مدارک اعالم شده از طرف دانشگاه، اقدام به ثبت نام نماید.
نتیجه آزمون یوس به مدت یک سال اعتبار دارد.
بعد از ثبت نام در دانشگاه ، بنابر رشته و دانشگاه ، داوطلب بایستی در امتحان زبان ترکی شرکت کند در صورت کسب حد نصاب نمره در آزمون زبان بالافاصله در ترم پیش رو انتخاب واحد نموده و تخصیالت وی شروع می شود . ( کسانی که دارای مدرک تومر در سطح C1 هستند نیازی به امتحان زبان ندارند) چنانچه داوطلب در آزمون زبان نمره حدنصاب را کسب نکند و مدرک تومر هم نداشته باشد ، دانشگاه یک فرصت یکساله به وی می دهد که زبان خود را تکمیل و با شرکت در کلاسهای تومر ، مدرک تومر را در سطح C1کسب نماید.