خدمات ما

  • مشاوره تحصیلی
  • ثبت نام دانشگاههای خصوصی
  • برگزاری دوره های آمادگی آزمون دانشگاههای دولتی ترکیه و ثبت نام تضمینی
  • ورکشاپهای تخصصی فشن دیزاین- طراحی کفش- طراحی کیف
  • اجاره منزل
  • خرید منزل
  • اجاره خودرو
  • خرید خودرو
  • ثبت شرکت
  • دریافت اقامت کوتاه