مدارک مورد نیاز کاردانی و کارشناسی

  • دیپلم 12 ساله رسمی دبیرستان
  • ریزنمرات دوره دبیرستان
  • نامه تاییدیه دیپلم ایران و ترکیه
  • ترجمه رسمی دیپلم و ریزنمرات به زبان ترکی
  • 6 قطعه عکس 6 در 4
  • کپی پاسپورت
  • مدرک تومر سطح c1