مقطع کاردانی

قضاوت- بیهوشی- رادیوتراپی- تجارت خارجی- مکانیک- دیالیز- فیزیوتراپی- بینایی سنجی- لجستیک- اودیومتری- سلامت دهان و دندان- پاتولوژی- بانکداری و بیمه- برنامه نویسی کامپیتر- طراحی گرافیک- فشن دیزاین طراحی مد- هنر آشپزی- مدیریت بازرگانی- کودک داری- اوپراتری اتاق عمل- صنعت پارچه- تکنولوژی ساخت و ساز- بازسازی معماری- تکنیک پرفیوژن- اورژانس و کمک اولیه- تکنیکهای تصویربرداری پزشکی- تکنیک های علوم آزمایشگاهی- خدمات توریست و مسافرت- سلامت شغلی- ارتوپدی- مدیریت موسسات درمانی- مترجمی زبان انگلیسی- منشی گری بایگانی بیمارستانی- برنامه ریزی رادیو و تلوزیون- سیاست گذاری و روابط عمومی- تکتولوژی چاپ و نشر- تکنولوژی پروتز دندان- مدیریت جابه جایی هوا- مهمانداری هواپیما- مدیریت منابع انسانی