مقطع کارشناسی

ادبیات زبان انگلیسی- مترجمی زبان روسی- روان شناسی- جامعه شناسی- ادبیات و زبان ترکی- تاریخ- مترجمی زبان انگلیسی- اقتصاد- سیستم های اطلاعاتی مدیریت- مدیریت بازرگانی- روابط بین الملل- بازرگانی بین الملل- علوم سیاسی و روابط- حمل و نقل بین المللی
مهندسی صنایع- مهندسی عمران- معماری- طراحی داخلی- مهندسی صنایع- مهندسی مکانیک- مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم افزار- مهندسی الکتریک و الکترونیک- مهندسی بیومدیکال
سینما و تلوزیون- طراحی مد و پارچه – بازیگری- طراحی گرافیک- ارتباطات و طراحی- مدیریت هنرهای اجرایی و استیج
رسانه های جدید- ارتباطات بصری- مدیا و ارتباطات- روابط عمومی و تبلیغات- برنامه ریزی و گزارشگری تلوزیونی
دانشکده دندان پزشکی ۵ ساله 
دانشکده پزشکی ۶ ساله
طراحی محصولات صنعتی- مدیریت پورتفیلیو و بازارهای سرمایه- بانکداری و فاینانس- هنرهای هتل داری و آشپزی- مدیریت هتلداری و توریسم- مدیریت مراقبت از سلامت- 
حقوق