اخبار سایت

شروع ثبت نام ترم سپتامبر

ثبت نام دوره های دانشگاهی دانشگاه بیکنت شروع شده است.
لطفا جهت ثبت نام زودتر اقدام بفرمایید زیرا ظرفیت دانشجویان خارجی محدود است و در صورت بسته شدن ظرفیت دیگر باز نمیشود.

نحوه ثبت نام به زبان فارسی: مراحل ثبت نام

لینک ثبت نام: https://apply.beykent.edu.tr